Homepage
   
 
 

PODJETJE: TELEMARE, tv postaja

Korenine televizijske postaje “Telemare”, last podjetja G.S.G. Groupe Space Globe Mitteleuropa družba z omejeno odgovornostjo, segajo v osemdeseta leta. “Telemare “ je čezmejna televizijska postaja.

Svoje programe oddaja v italijanskem in v manjšinskih jezikih prisotnih v Deželi Furlaniji -Julijski Krajini, ki so zaščiteni z državno in deželno zakonodajo. Koncesijo ima za pokrivanje območij Gorice, Vidma, Pordenona in Trsta. Signal ch 32 iz vrha sv. Mihaela v občini Zagraj (GO) pokriva Gorico in v glavnem goriško , del videmske in tržaške pokrajine ter del sosednje Slovenije.
Televizija je od leta 1991 registrirana na goriškem sodišču kot dnevnik z naslovom “Telemare – agenda news”.

Logo je označen z malima črkama tm. Tri vijugaste črte pod črko m simbolizirajo morje. Televizijska postaja “Telemare “ je nastala namreč v Tržiču (GO), mestu ob morju. Leta 2001 je dobila dovoljenje za selitev v Gorico kjer ima svoj legalni in poslovni sedež v ulici Pajer di Monriva, št. 8.
V skladu s programsko usmeritvijo si je podjetje GSG Group Space Globe s.r.l. pridobilo še dodatno ime “Mitteleuropa”.
Sama televizijska postaja Telemare pa je ohranila svoje prvotno ime. Deluje 24 ur dnevno in daje prednost predvsem informativnim programom v slovenskem in italijanskem jeziku.

Sperimentacijo v digitalnem sistemu, ki je pogoj za nadaljnje poslovanje v analognem sistemu, opravlja v nočnih urah.
Največjo pozornost posveča slovenski manjšini s posebnim ozirom na kulturo, gospodarstvo, socialna vprašanja, šport. šolstvo, znanost, zdravstvo, na problematike mladih in na upravičena pričakovanja najmlajših ter na umetniško izražanje nasploh.
V ospredju ima še posebej lokalno, državno in mednarodno politiko, predvaja razgovore in okrogle mize z ozirom na aktualne teme.
Glede na značilnosti obmejnega mesta in v skladu z imenom podjetja samega, televizijska postaja “Telemare” vzpodbuja in prispeva k vedno tesnejšemu vsestranskemu čezmejnemu in meddržavnemu sodelovanju.

Določeno pozornost namenja tudi žgočim vprašanjem priseljenstva.
Svoje usluge stavi na razpolago tudi vsem demokratičnim političnim opcijam, ki želijo svoja prizadevanja in mnenja predstaviti širši javnosti.
Z velikim razočaranjem in globoko prizadetostjo pa mora televizijska ekipa jemati na znanje, da javne ustanove, katerim je zaupano upravljanje državnih finančnih sredstev iz sklada za zaščito jezikovnih manjšin, še niso spoznale in priznale pozitivnih učinkov slovenske zasebne televizijske postaje v italijanskem zamejstvu.

Preko televizijskih večjezičnih, zlasti kulturnih in socialnih programov, si podjetje GSG Mitteleuropa že 10 let, dan za dnem prizadeva, da bi padle ne samo fizične, marveč tudi psihološke meje, ki so zaradi preteklih zgodovinskih dogajanj, žal, še vedno prisotne v miselnosti nekaterih prebivalcev predvsem na tem obmejnem prostoru.

Predsednik - Marija Ferletic